MRA 2030: hoe komt Fiona beter naar haar werk?

Metropoolregio Amsterdam (MRA) krijgt er de komende zeven jaar 250.000 woningen bij en groeit naar verwachting met 230.000 arbeidsplaatsen. Hoe voorkomen we dat de drukste regio van het land dichtslibt? Op 25 september gaat het in Pakhuis De Zwager over het Multimodaal Toekomstbeeld MRA, dat de beleidskeuzes en sturingsprincipes in kaart heeft gebracht om te zorgen dat de regio ook in 2030 bereikbaar is voor iedereen.   

MRA multimodaal
Beeld: ©ANP Sabine Joosten
In de Metropoolregio Amsterdam wordt hard nagedacht over hoe je voorkomt dat mensen in 'vervoersarmoede' vallen.

Dat Fiona (22) als pas afgestudeerde verpleegkundige aan de slag kan in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend, is voor veel zaken een oplossing. Allereerst natuurlijk voor Fiona zelf. Ze verdient net boven bijstandsniveau, maar tijdens haar deels zelf betaalde mbo-opleiding bleek al dat werken in de zorg echt iets voor haar is. Ze is dolblij met haar nieuwe baan.

Ook het ziekenhuis is blij met Fiona. Net als in de rest van Nederland is er in de regio Zaanstreek-Waterland een tekort aan zorgpersoneel. Verpleegkundigen binnenhalen en -houden is een grote opgave.

Toch is dat laatste meteen al een probleem. Want Fiona (hier lees je meer over Fiona) woont in de wijk Poelenburg in Zaandam. Naar haar werk in Purmerend is het slechts 17 kilometer. Maar ze heeft geen rijbewijs en moet dus met het ov. Gemiddeld duurt de busreis maar liefst een uur, met meerdere overstappen. En dan zijn er de reiskosten zelf. De werkgever vergoedt slechts een deel, wat betekent dat Fiona een groot deel van haar toch al bescheiden salaris kwijt is aan vervoer. En er zijn wel sociale toeslagen waar ze mogelijk aanspraak op kan maken, maar het aanvragen vindt ze ingewikkeld en heeft ze vooralsnog niet kunnen opbrengen.

Soms, als Fiona in de bus zit, vraagt ze zich af of ze niet net zo goed weer terug in de bijstand kan. 

Soms, als Fiona in de bus zit, vraagt ze zich af of ze niet net zo goed weer terug in de bijstand kan

 Multimodaal Toekomstbeeld MRA

Situaties zoals die van Fiona - onder beleidsmakers bekend als het dossier ‘Reizen van oost naar west & de vraag naar zorgmedewerkers in de regio Zaanstreek-Waterland’ - komen maandag 25 september aan bod in het programma ‘Ruimte! Ruimte! Ruimte! Brede welvaart door mobiliteit’. De centrale vraag: hoe houden we de groeiende metropoolregio Amsterdam bereikbaar voor iedereen?

Het programma vindt plaats in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam en wordt georganiseerd in samenwerking met Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) . 
Dit overlegplatform tussen rijk en regio bestaat deze zomer vijf jaar en werkte de afgelopen tijd onder meer aan een Multimodaal Toekomstbeeld MRA (MTB). 

Dit rapport geeft de belangrijkste beleidskeuzes voor mobiliteit weer waar rijk en regio voor staan en biedt daarbij zeven sturingsprincipes. Keuzes die je nu al moet maken om in 2030 prettig te kunnen blijven bewegen in onze regio. 

Het rapport wil rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten binnen de MRA een belangrijke basis bieden voor een andere kijk op mobiliteit. Een kijk waarin ‘brede welvaart’ een belangrijke rol speelt. Ofwel: hoe zorg je dat het mobiliteitsnetwerk zo goed is dat ook Fiona optimaal kan (blijven) meedoen?

Als Fiona nou eens samen met haar werkgever een e-bike aanschaft

E-bike en woon-werkverkeer

In Fiona’s geval biedt Sturingsprincipe 3 mogelijk uitkomst: Verbeter stedelijke en regionale fietsnetwerken - ‘investeren in het fietsnetwerk en stimuleren van fietsgebruik levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame, aantrekkelijke en inclusieve MRA. De opkomst van de e-fiets biedt kansen om de fiets een veel belangrijker rol te geven in de regionale mobiliteit.’

Op een gewone fiets rijdt Fiona de 17 kilometer woon-werkverkeer in 45 minuten. Met een e-bike, die gemiddeld 2500 euro kost, doet ze er een half uur over. Ze zou eens kunnen overleggen met het ziekenhuis hoe ze dat bedrag bij elkaar kunnen krijgen als een mooie investering in een duurzame werkrelatie. En misschien toch maar verder kijken of ze een toeslag kan aanvragen.  

Wie doen er mee aan het programma? 

Marja Ruigrok - wethouder in Haarlemmermeer, bestuurder bij Vervoerregio Amsterdam, lid Programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en boegbeeld van het Multimodaal Toekomstbeeld MRA. Zij is de gastvrouw voor de bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger. En verder: Emiel Reiding - secretaris-directeur bij de MRA, Bert van Wee - hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, Daan Zandbelt - stedenbouwkundig architect bij De Zwarte Hond in Rotterdam, Kees van der Burg - directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Danielle Snellen - plaatsvervangend sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

Hier vind je meer informatie.