De dag van de Stad 2023 – Arnhem

Ben je benieuwd naar de maatschappelijke vragen die leven in Arnhem of heb jij hier zelf ideeën over? Meld je dan aan voor De dag van de Stad 2023 op maandag 9 oktober in Arnhem en praat mee! De inloop is vanaf 08:45. Het programma loopt van 09:45 tot 17:00 en eindigt met een netwerkborrel tot 18:00.

Dag van de Stad, Arnhem, 9 oktober 2023.
Beeld: ©Dag van de Stad

Thema

Onze steden zijn in toenemende mate van belang voor onze welvaart: hier werken we en hier verdienen we ons geld. Ook om te wonen is de stad populair en daardoor is verstedelijking aan de orde van de dag.

Ongeveer driekwart van de Nederlandse bevolking woont in een stedelijke omgeving en die trend zet de komende decennia door. De druk die er daardoor komt te staan op de sociale- en fysieke leefbaarheid en de ruimte zullen ervoor zorgen dat stedelijke vraagstukken uiteenlopender, talrijker en complexer worden.

Om het gesprek te openen op de grote thema’s die er in de stad van vandaag en in de toekomst spelen, werd in 2016 het initiatief ‘De dag van de Stad’ in het leven geroepen. Hier formuleren we samen antwoorden en ambities, bieden we ruimte aan inspiratie en innovatie en maken we verbinding tussen ambtenaren, bestuurders, wetenschappers, ondernemers, kunstenaars en inwoners.

Dit jaar nodigt gaststad Arnhem jou uit om mee te denken op de ‘Dag van de Stad 2023’. Op het programma staan lezingen en ontwerpateliers, maar ook bezoeken aan verschillende Arnhemse wijken. Zo ervaren deelnemers van dichtbij welke thema’s er spelen in de stad, van klimaatproblematiek tot ongelijkheid en van bereikbaarheid tot betaalbaar wonen. Het doel: gezamenlijk nadenken over deze kwesties en gezamenlijk tot oplossingen komen.

Ben jij er bij?

Graag luistert Arnhem naar jouw inbreng, op maandag 9 oktober. Zien we jou daar ook? Bekijk de website van de Dag van de Stad 2023 voor aanvullende informatie en het blokkenschema.

De Dag van de Stad is een initiatief van en wordt georganiseerd in opdracht van het programma Agenda Stad van de directie Bestuur, Financiën en Regio van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt in samenwerking met de G4, G40, VNG, Platform 31, de ministeries van JenV, SZW, OCW en IenW, de provincie Gelderland, het Netwerk Kennissteden, Platform31 en gaststad Arnhem.