Luistertip: Zaaigoed - ‘Niets over ons, zonder ons’

Op papier is het allemaal tiptop geregeld: het VN-verdrag ‘Handicap’ regelde in 2016 dat mensen met een handicap volwaardig moeten meedoen in de maatschappij. Maar dan de weerbarstige praktijk. Zaaigoed, een podcast over het sociaal domein, ging na hoe dit verdrag op lokaal niveau wordt geïmplementeerd. ‘Gemeenten moeten een lokale inclusieagenda hebben, maar er is geen sanctie als je het niet doet.’

zaaigoed
Beeld: ©Rijksoverheid
Eelco Hosman, visueel beperkt, op weg naar de stembus.

Het is nu vijf jaar na de ratificatie van het verdrag in Nederland, en de aflevering ‘Niets over ons, zonder ons’ van podcastserie Zaaigoed kijkt hoe de balans er nu uitziet. Hoe geven gemeenten invulling aan deze regelgeving? Zijn we inmiddels flink opgeschoten? Of laat de uitvoering nog te wensen over? 

Onbeperkt meedoen

Als uitvloeisel van het VN-verdrag startte in 2018 het landelijke programma Onbeperkt Meedoen! Lokaal geven gemeenten hieraan invulling door ‘lokale inclusieagenda’s’ op te stellen. Ten minste, dat is de bedoeling. In de podcast wordt ook duidelijk dat er geen sancties volgen als je die agenda niet opstelt. 

In deze aflevering van de onder rijk en gemeenten populaire podcast Zaaigoed, zijn drie mensen met een beperking aan het woord, die zich ieder hard maken voor de rechten van mensen met een handicap. 

Otwin van Dijk is burgemeester en voormalig Tweede Kamerlid, en was betrokken bij de ratificatie van het VN-verdrag. Xandra Koster is van adviespunt ervaringsdeskundigheid ‘Niets Over Ons Zonder Ons’.  En Wendy Bindels doet mee vanuit de gemeente Stein.

Theorie en praktijk

Snel wordt duidelijk dat we het in theorie allemaal heel goed geregeld hebben op het gebied van inclusie en participatie. In de praktijk zien de meeste mensen met een beperking – maar liefst 15 procent van de bevolking – weinig daadwerkelijke verandering. Zij worden toch vaak beschouwd als een aparte groep in de samenleving en er wordt volgens de sprekers nog niet genoeg gedaan om te zorgen dat ook zij op een normale en menswaardige wijze kunnen meedoen.

Wendy Bindels benoemt hoe de gemeente Stein een voorbeeldgemeente is voor hoe er om moet worden gegaan met dit inclusiebeleid. De inclusieagenda van Stein zorgt dat alle domeinen dit beleid omarmen. Het lokale beleid heeft al invloed gehad op andere gemeenten en leidt zelfs terug naar de landelijke politiek voor een mogelijke landelijke inclusieagenda. Bindels: ‘De rijksoverheid zou een rol moeten spelen om de burgers, ook de mensen zonder beperking, te bewegen en te informeren.’

Hoe vind je Zaaigoed?

Spotify