CXO Suzanne Potjer ontdekt de kracht van de Community of Practice van de City Deals

Voor de buitenstaander zag het er misschien uit als een 'vrolijk uitstapje'. Maar de Community of Practice (CoP) van City Deals en Regio Deals, eind mei in Ede, was vooral een serieuze en vruchtbare bijeenkomst. Én vrolijk, want na corona was het voor velen de eerste fysieke ontmoeting in acht maanden. Suzanne Potjer, Chief Exploration Officer (CXO) vanuit BZK, ontdekte hoe de gemeenschap van City Deal- en Regio Deal-betrokkenen zich in Ede enthousiast verdiepte in 'Ecosystemen van City Deals'.

Suzanne Potjer geeft een presentatie aan aanwezigen
Beeld: ©BZK
CXO Suzanne Potjer geeft een presentatie aan enkele aanwezigen

Zo’n CoP-bijeenkomst is zeker geen 'schoolreisje' of bijzaak, vindt Potjer. Ze is in haar functie steeds op zoek naar inspirerende en innovatieve voorbeelden van openbaar bestuur. 'Het is voor mij een hoofdzaak. Want juist als je bezig bent met vernieuwende vormen van bestuur, dan is bijeenkomen, van elkaar leren en elkaar inspireren, ontzettend belangrijk om samen vooruit te komen.' Die uitwisseling van ervaringen en ideeën stond dan ook centraal.

Overheid van Nu was bij de CoP-bijeenkomst, en sprak voor onderstaande video onder anderen met Suzanne Potjer.

(muziek klinkt, gezelschap gaat op weg, onder leiding van Frits Dimmendaal)

deelnemer: Hee, let's go!

(In beeld: gezelschap loopt langs oude kazerne en bouwterrein in Ede)

Frits Dimmendaal, in stromende regen: We waren eens op een dag in Ede, en toen regende het, en toen hebben we de toekomst gehoord van agrofood in Nederland.

(Suzanne Potjer hoort toe, ten midden van groepje onder paraplu's

Suzanne Potjer, na afloop binnen: Als Chief Exploration Officer ben ik op zoek naar inspirerende vernieuwingen in ons openbaar bestuur. En vandaag is wel een heel mooi voorbeeld daarvan, want we zijn hier met de Community of Practice van de City Deals. Voor de gelegenheid hebben we ook mensen van Regio Deals uitgenodigd, en we zijn in Ede. 

(intussen beelden van gezelschap op diverse plekken in Ede)

En we zijn hier om op verschillende plekken zowel de praktijken van de City Deal Duurzame en gezonde voedselomgeving te bezoeken, als die van de Regio Deal Food Valley.

Dit soort excursies wordt wel eens gezien als bijzaak, hè.

(intussen beelden van pratend gezelschap op diverse plekken in Ede)

Zo van: ja leuk, we gaan een tripje met elkaar doen. Ik zou zelf willen beargumenteren: nee, dit is echt veel meer hoofdzaak. Want juist als je met die vernieuwende werkwijzen bezig bent, dan loop je ook continu rond met vragen: hoe doe je dit?

(intussen luisterende Suzanne Potjes buiten in beeld, en groep op diverse plekken in Ede)

En dit is niet alleen maar een plek waar we de inspiratie op kunnen doen, maar het is ook een heel belangrijke setting voor het voeren van een goed gesprek met elkaar. Over die dilemma's die je in de alledaagse praktijk meemaakt, en waarbij je ook elkaar kunt helpen om eigenlijk vooruit te komen en om steeds slimmer te gaan werken.

(sfeerbeelden van het Smaakpark in Ede)

Frank Reiniers, na afloop binnen: Het mooie aan een City Deal is dat gemeenten bij ons kunnen komen met iets dat of een vraag over een groot probleem is, of een grote kans. Omdat zij in een gebiedsontwikkeling of in een bepaalde wijk

(in beeld: groep loopt door nieuwe wijk op voormalig kazerneterrein Ede) 

of achter de voordeur bij mensen eerder problemen ervaren dan wij bij de rijksoverheid. Dus eigenlijk is het onze manier om vanuit Den Haag de brug te maken naar gemeenten, en daarmee ook de brug naar de inwoners van Nederland.

(in beeld: groep waaiert uit op voormalig kazerneterrein)

Wij als BZK staan voor goed openbaar bestuur, dus we zijn constant op zoek naar: hoe lossen we nou de problemen van de toekomst op? City Deals werken thematisch

in beeld: groep schuilt voor plensbui en exterieur verbouwde voormalige kazerne) 

dus die kijken bijvoorbeeld naar klimaatadaptatie of voedsel of circulair bouwen; hoe doen we dat?

Daarnaast het je ook nog Regio Deals, en die werken gebiedsgericht.

(in beeld: voormalige 'stingerbol' met opschrift over voeden van de wereld)

We zijn nu bijvoorbeeld in de regio Food Valley. Daar moet een aantal gemeenten samen werken aan een probleem, en daar is dan een Regio Deal voor. En vandaag zijn we bij elkaar om te leren: hoe werken die aanpakken? Hoe maken we nog beter die verbinding tussen de rijksoverheid en gemeenten, en alle partners daaromheen. 

(beelden van groepjes deelnemers in overleg, binnen in Smaakpark)

Froukje Idema, na afloop binnen: In Ede doen we mee aan een Regio Deal én een City Deal. En die beide deals gaan om voedsel: de transitie van het voedselsysteem.

(in beeld: weckpotten met ingrediënten)

Dat is heel logisch, want in Ede doen we alles met voedsel, als onderdeel van regio Food Valley. Daar weten we heel veel over, ook omdat we tussen Regio Deal en City Deal samenwerken.

(in beeld: gezelschap hoort toe in Smaakpark)

Over hoe werkt dat nou uit in de voedselomgeving? Een integrale voedselaanpak. En dat is een systeemaanpak. Daar hebben we mede dankzij de City Deal veel in kunnen leren en experimenteren. Samenwerken met partners en met anders steden.

(in beeld: Suzanne Potjer praat met deelnemers en voedsel plus kookboek)

Maar wat nog veel leuker is, en dat leer je op zo'n dag: wat kunnen we nog leren van andere steden, die misschien niet direct met voedsel bezig zijn, maar wel met klimaat, gezondheid of een ander thema. Dát is de meerwaarde van zo'n Community of Practice:

(in beeld: pratende deelnemers en gebarende Froukje Idema, eerder buiten)

dat we met elkaar kennis delen over de thema's, en over de aanpakken die we ontwikkelen in Regio Deals en City Deals. En ik denk dat andere steden van ons kunnen leren als het gaat om: hoe integreer je nou zo'n systeemaanpak in je eigen organisatie? Samen met je partners, in je eigen gebied. Ik denk dat andere steden dat bij ons kunnen ophalen: hoe doen ze dat nou?

(beeld van eerder buiten, Frits Dimmendaal spreekt het gezelschap toe)

Frits Dimmendaal: Inmiddels staat hier een gemeente met zelfvertrouwen, maar dat hadden we vijftien jaar geleden echt nog niet. Toen dachten we: nou ja, moeten wij naar Den Haag toe? Hoezo dan? En nu zeggen we: nou, laat Den Haag hier maar komen. Want híer gebeurt het. En dat is het verschil dat we hebben ervaren. Dan werkt zo'n City Deal en ook de Regio Deals en heel die samen één overheid-gedachte werkt daarin. Punt! Want anders ga ik weer te veel woorden gebruiken.

(groep lacht en applaudisseert)

Van smaakpark tot kazerneterrein

Gastgemeente Ede wil een bepalende speler zijn in de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Vandaar dat Ede deel uitmaakt van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, en van de Regio Deal Food Valley.

De bijeenkomst vond plaats op het terrein van de voormalige Mauritskazerne, waar Ede een World Food Center (WFC) wil vestigen. De deelnemers troffen elkaar in een oude sporthal van defensie, waar food designer en fermentatie-expert Christiaan Weij zijn volledig circulair gebouwde food hall Smaakpark heeft gevestigd.

Van daaruit werden de CoP-leden rondgeleid over het voor Ede lang zo belangrijke en bepalende oude kazerneterrein. Om op diverse plekken te zien waar beide Deals al toe hebben geleid en wat ze nog gaan brengen.

Ook werd de in een enorme transitie verkerende omgeving van het NS-station bezocht, en gingen de deelnemers naar de keuken van het Ziekenhuis Gelderse Vallei.