Verhalen over de energietransitie van de mensen die eraan werken

De energietransitie is niet alleen een technische transitie, maar juist ook een sociale omslag, die bestaat uit mensen. Van gemeenteraadslid tot ontwikkelaar. Van burgemeester tot dorpsbewoner. En van de jongere tot de oudere generatie. De verhalen en inzichten van deze mensen verzamelde het Nationaal Programma RES (Regionale Energie Strategie) in Onze Toekomst. Overheid van Nu tipt de vijf verhalen die je als interbestuurlijke professional niet mag missen.

Windmolens in zee
©Ministerie van BZK

Perspectieven op samenwerking en omgaan met verschillende belangen

Hoe voer je nou het gesprek tussen verschillende overheden en stakeholders over alle verschillende belangen? En hoe kom je tot een gezamenlijke visie? Daarover vertelt Sander van ’t Foort, wethouder duurzaamheid en ruimtelijke ordening in de gemeente Renswoude en bestuurlijk trekker van de Regionale Energiestrategie (RES) in de regio Foodvalley. Hij vertelt over de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt: ‘In de regio Foodvalley zijn allerlei verschillende gebieden waar je rekening mee moet houden. Dat betekent dat je wellicht verschillende oplossingen moet vinden voor de verschillende gebieden die je hebt.’

Wat is een RES?

De internationale klimaatafspraken van Parijs (2015) heeft Nederland uitgewerkt in het Klimaatakkoord (2019). Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s.

Ook Lucie Gelderblom komt aan het woord. Ze is inwoner van Heeg en trekt samen met vijf dorpsgenoten het warmte-initiatief Warm Heeg: ‘We willen werken aan een alternatieve warmtevoorziening, met aquathermie als warmtebron. Voor het dorp en door het dorp, waar iedereen profijt van heeft.’

De burgemeester van de gemeente Bernheze en voorzitter van de stuurgroep RES-regio Noordoost Brabant, Marieke Moorman, spreekt over de dubbele rol die ze heeft in de energietransitie. Ook gaat ze in op de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, de provincie en de RES-regio.

Hoe ga je om met democratische legitimiteit? Welke rol hebben raadsleden? En hoe weeg je de belangen van jouw gemeente tegen wat je regionaal met elkaar wil bereiken? Daarover vertelt Kees Larooij, gemeenteraadslid in Krimpenerwaard. Daarnaast is hij voorzitter van de raadswerkgroep energietransitie die adviseert over de RES.

Onze laatste tip is het stuk over Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord. Hij bewaakt de voortgang van het klimaatbeleid en slingert het debat aan. Nijpels: ‘De RES’en doen het fantastisch. De kunst is alleen: straks hebben we de plannen gemaakt en dan moeten we aan de slag. Ik heb geen enkele reden om te veronderstellen dat dat niet gaat lukken. Ik heb een groot vertrouwen in de kracht van het lokale bestuur.’

Lees de hele uitgave hier.