‘Communiceren doe je toch met je hele lijf’

Wat is het effect van thuiswerken op interbestuurlijke samenwerking? Het A&O Fonds Gemeenten bracht samen met de Hogeschool van Amsterdam de ‘quickscan thuiswerken tijdens de coronacrisis’ uit. Een rapport vol cijfers en grafieken. Om dieper in te gaan op de thuiswerkervaringen, en in het bijzonder op het effect dat thuiswerken heeft op interbestuurlijke samenwerking, spraken we met Luc van Beurden, beleidsmedewerker milieu bij het samenwerkingsverband tussen gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Daarnaast werkt Van Beurden voor het samenwerkingsverband Regio Noord Oost Brabant.

Omslag resultaten quickscan thuiswerken tijdens de coronacrisis

In 1 minuut

  • Uit de quickscan blijkt dat twee derde van de gemeentemedewerkers na corona minimaal twee dagen per week thuis wil blijven werken, dat thuiswerken leidt tot efficiëntievoordeel en dat thuiswerken ook ten koste gaat van sociale binding met collega’s en de organisatie.
  • We vragen Luc van Beurden naar zijn ervaringen met interbestuurlijke samenwerking tijdens corona.
  • ‘Blijkbaar is de behoefte aan rust, overzicht en het idee dat je jouw werkzaamheden efficiënt doet, belangrijker dan het uiteindelijke eindproduct voor de klant. Dat zou wel een hele trieste conclusie zijn.’

Schakelen

Van Beurden werkt nu vooral thuis, maar voor sommige vergaderingen mag hij naar het gemeentehuis komen. Gelukkig maar, want Van Beurden vindt het belangrijk om collega’s te zien: ‘Communiceren doe je toch met je hele lijf. Nu mis ik het contact, en weet ik niet precies of dat wat ik zeg, ook echt op de goede manier bij de ander binnenkomt.’ Daarbij zijn op het gemeentehuis goede voorzieningen om corona-proof te vergaderen, zoals de grote raadszalen.

‘Af en toe koffiedrinken bij elkaar is belangrijk’

Eilandjes

Het interbestuurlijk samenwerken is lastiger geworden, vindt Van Beurden. ‘Verbinding vinden in de samenwerking is moeilijk geworden, want daarvoor moet je elkaar zien.’ Normaal gesproken sprak Van Beurden zijn samenwerkingspartners tijdens de vergadering, maar ook daarvoor en daarna bij de koffieautomaat. ‘Af en toe koffiedrinken bij elkaar is belangrijk.’

‘Samenwerking is nu heel erg geworden tot eilandjes. We staan nog wel positief in de samenwerking, maar we doen het nu vooral vanuit onze eigen positie.’ Van Beurden stelt dat er op het moment minder oog is voor het gezamenlijke doel, en meer voor het ‘whats in it for me.’

‘Mijn werk wordt bepaald door mijn mailbox’

‘Op de een of andere manier wordt de prioriteit bepaald door persoonlijk contact’, constateert Van Beurden. ‘Op het moment dat je thuis zit, wordt je werk eigenlijk bepaald door je mailbox, en niet door het contact. Als je bij elkaar komt, ontstaan er dingen, je maakt elkaar enthousiast. Dan gaan die ontmoetingen juist je agenda bepalen, en niet je mailbox.’

‘Je zit nu alleen in je eigen vijver te vissen: die met je eigen collega’s. Samenwerking biedt nou juist de mogelijkheden om samen te werken met mensen van andere organisaties, mensen die een andere cultuur en een andere blik hebben. En nu komt dat er niet van.’

Kwaliteit

‘De kwaliteit van samenwerking is achteruitgegaan, omdat ik er zelf minder plezier aan beleef.’ Samenwerken is voor Van Beurden juist met elkaar in gesprek gaan over hoe je dingen anders zou kunnen aanpakken. ‘Dat is voor mij de drive om de samenwerking met elkaar op te zoeken. Je zit nu alleen in je eigen vijver te vissen: die met je eigen collega’s. Samenwerking biedt nou juist de mogelijkheden om samen te werken met mensen van andere organisaties, mensen die een andere cultuur en een andere blik hebben. En nu komt dat er niet van.’

De vraag of een samenwerking dan nu minder oplevert, vindt Van Beurden lastig. De samenwerking gaat gewoon door. Er worden besluiten genomen en projecten lopen door. ‘Ik ben bang dat de kwaliteit van de samenwerking iets achteruit gaat, omdat het niet alleen over eindproducten gaat, maar juist over het elkaar leren kennen en snappen. Daar kom je nu niet aan toe.’

Dubbele gevoelens

Uit de quickscan blijkt dat thuiswerken leidt tot meer focus, aan de andere gaat het thuiswerken ten koste van face-to-face contact en sociale binding. ‘Het is voor mij dubbel. Enerzijds levert fysiek contact mij meer op aan informatie en andersoortige, diepgaandere gesprekken. En als bijvangst spreek ik mensen voor en na de vergadering. Anderzijds geeft het thuiswerken me meer rust en concentratie.’

Ook heeft hij minder vergaderingen dan voor corona. ‘Of dat positief is weet ik niet. Ik maak me wel zorgen om projecten die doorgaan, en waar ik vroeg of laat om advies wordt gevraagd. Ik word liever wat eerder in het proces betrokken.’

‘Blijkbaar is de behoefte aan rust, overzicht en het idee dat je jouw werkzaamheden efficiënt doet, belangrijker dan het uiteindelijke eindproduct voor de klant. Dat zou wel een hele trieste conclusie zijn. En dat is ook voor mijzelf een aandachtspunt.’

In augustus bracht het A&O fonds Gemeenten samen met de Hogeschool van Amsterdam samen de resultaten van de ‘quickscan thuiswerken tijdens de coronacrisis’ uit. De scan is bedoeld om de thuiswerkbeleving van gemeentemedewerkers in kaart te brengen.