Publicatie: Samen werken, samen betalen?

In negen essays bespreken (voornamelijk) wetenschappers vragen en dilemma’s over de financiering van maatschappelijke opgaven in netwerken. Welke financieringsvormen zijn passend? En vooral, welke positie kan de overheid in die netwerken vervullen? Zijn er financiele vormen denkbaar die rechtdoen aan de gelijkwaardige participatie van alle deelnemers in een netwerk?

Kaft publicatie 'Samen werken, samen betalen'

De bundel Samen werken, samen betalen? is door de Raad voor het Openbaar Bestuur gepubliceerd in aanloop naar de derde Dag van de Financiele Verhoudingen, op donderdag 15 oktober 2020.

Essays in deze bundel

  • Hoe bekostig je multi-level governance? Naar goede financiële verhoudingen voor ‘de opgave centraal’ - Caspar van den Berg en Bart Leurs
  • Revolverende fondsen en de zoektocht naar democratische legitimiteit - Diny van Est, Bas Leenheer en Rutger Vos
  • Terug naar de echte werkelijkheid! - Sjef Czyzewski
  • Kansen en uitdagingen voor de relatie tussen sociaal ondernemers en gemeenten - Philip Karré
  • Leiderschap en regionale ecosystemen voor ondernemerschap - Erik Stam
  • Laat de knikkers niet het spel dicteren: financiering van netwerksamenwerking in Regio Zwolle - Annemarth Idenburg, Corné Paris, Peter Oosterhof en Manon Koldewijn
  • Ruimtelijke ordening: disbalans tussen overheid en markt - Wim Derksen
  • Geld voor participatie - Martijn Bolkestein
  • Publieke financiering van burgerinitiatieven - Esmée Driessen en Willemien den Ouden