Grensoverschrijdend onderwijs moet grensregio aantrekkelijk houden

Nieuw onderwijs in modules, met veel praktijkonderwijs door en met het bedrijfsleven moet jongeren (en ouderen want de doelgroep is óók werkenden) in Nederland en Duitsland trekken. Het Grensland College, waarvan de partners woensdag een samenwerkingsovereenkomst tekenden, begint bescheiden, maar wil steeds meer werkgevers en onderwijsinstellingen aan zich verbinden. Projectmanager Alexander van der Graaff: ‘In Duitsland moet je eerst iets concreets laten zien voordat ze zich aansluiten.’

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Timo Kos (Saxion), Mirjam Koster en Yvonne de Haan (HAN) tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
  • Het Grensland College start enkele proefmodules in februari 2021. In september starten de eerste volledige deeltijd Ad-opleidingen vanuit het oude raadhuis in Winterswijk.
  • Het Grensland College is een initiatief van het Graafschap College, dat de kar trekt met ondersteuning van de hbo-opleidingen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hogeschool Saxion.
  • Het project wordt medegefinancierd door een bijdrage uit de Regio Deal Achterhoek, een overeenkomst tussen het rijk en de Achterhoek om de regio een impuls te geven en krimp van de bevolking tegen te gaan.

Grensoverschrijdend onderwijs, vanuit een samenwerking die gaandeweg het proces steeds meer partijen moet trekken. Zo laat het initiatief zich samenvatten. Het Grensland College, waarvan de partijen afgelopen woensdag een samenwerkingsovereenkomst tekenden, wil studenten trekken uit Nederland en Duitsland. Staatssecretaris Knops (BZK) moest vanwege aangescherpte coronamaatregelen verstek laten gaan.

Ook bedrijven van beide kanten van de grens hebben interesse om bij te dragen aan het hybride leermodel, waarbij leerlingen modules volgen bij bedrijven en instellingen zelf. Het Associate degree-onderwijs, dat zich positioneert op niveau 5 tussen MBO4 niveau en een HBO Bacheloropleiding, moet ook bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de regio. Het Grensland College gaat modules aanbieden voor techniek, zorg, de maakindustrie, groen en de bouwnijverheid. De ontwikkeling van dit nieuwe onderwijs wordt bekostigd vanuit de Regio Deal.

‘Voor de toekomst van de regio is het essentieel dat we de arbeidsmarkt grensoverschrijdend bedienen’

Vooruitzicht

‘Jongeren gaan nu vaak naar Arnhem, Enschede of verder weg voor een vervolgopleiding’, zegt projectmanager Alexander van der Graaff van het Grensland College. ‘We willen graag dat ze in de regio blijven en hier uiteindelijk ook werk vinden. Voor werkgevers is dat ook een mooi vooruitzicht: ze leveren een bijdrage aan onderwijs dat up-to-date is en ze krijgen de werknemers van morgen direct over de vloer. Het onderwijs sluit zo nog beter aan bij de praktijk en ontwikkelingen op de werkvloer.’

‘Voor de toekomst van de regio is het essentieel dat we de arbeidsmarkt grensoverschrijdend bedienen’, zegt Mirjam Koster, voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College, een van de initiatiefnemers. Dat gevoel leeft ook in Duitsland, waar contacten zijn gelegd met bedrijven en de Westfälische Hochschule in Bocholt. Koster: ‘Zij willen graag studenten uit Nederland trekken, het Grensland College kan daarin een springplank zijn. Het is tenslotte vanaf de grens vaak maar een kwartiertje reizen.’

Uiteindelijk wil het Grensland College de samenwerking uitbouwen naar een breed scala aan partijen: bedrijven, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen

Enthousiast en voorzichtig

Evenwel kijkt men vanuit Duitsland met interesse toe, zegt Van der Graaff. ‘Duitsers willen graag eerst resultaten zien. Ze zijn in de gesprekken met ons enthousiast, maar ook voorzichtig. Dat is helemaal niet erg. De kracht van dit initiatief is volgens mij dat we klein beginnen en dat allerlei partijen, die interesse hebben, zich aansluiten.’ ‘Een mooie zwaan-kleef-aan’, zegt Koster. ‘Uiteindelijk willen we de samenwerking uitbouwen naar een breed scala aan partijen uit Nederland en Duitsland: bedrijven, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.’

Het onderwijs – het Grensland College wil negen Ad-opleidingen gaan geven - moet aansluiten bij de eisen en ontwikkelingen in zowel Nederland als Duitsland. Ook dat is een zoektocht, zegt Van der Graaff. ‘Over de lessen komt een Euregio-sausje. Dat heeft met de taal en terminologie te maken die we gebruiken in de lesstof, maar ook met de werkeisen in beide landen.’

Proefmodules

Het Grensland College gaat begin 2021 van start met twee proefmodules in deeltijd en maximaal twintig leerlingen per module.  ’ In september 2021 worden de eerste tweejarige Ad-programma’s aangeboden. De ambitie is om in 2024 negen opleidingen aan te bieden.

Vanwege corona zal het onderwijs voorlopig voor ongeveer vijftig procent op locatie zijn. De theorielessen zijn online. ‘Dat was natuurlijk niet beoogd’, zegt Van der Graaff. ‘Voor praktijkonderwijs is dat niet ideaal, maar we gaan onze weg daarin vinden.