Webinar studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

Recent bracht de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen het rapport ‘Als één overheid; Slagvaardig de toekomst tegemoet!’ uit. Een rapport met verbetersuggesties voor de woningbouwopgave, de ggz, de energietransitie én 14 aanbevelingen voor een overheid met meer gezamenlijke uitvoeringskracht. Bent u er nog niet aan toegekomen om het (uit) te lezen? Hoort u graag een toelichting of heeft u vragen? Dan is het webinar iets voor u!

Bernard ter Haar op de markt met het nieuwe rapport
©Ministerie BZK
Voorzitter Bernard ter Haar

Luister en praat mee tijdens het webinar ‘Als één overheid’ van de studiegroep op woensdag 14 oktober van 15.45- 17.00 uur. Meld u nu aan en u ontvangt circa een week van te voren de link waarmee u het webinar kunt volgen. U schuift dan aan tafel bij Bernard ter Haar (voorzitter van de studiegroep) met de studiegroepleden Staf Depla (zelfstandig adviseur), Jan Jacob van Dijk (de Christelijke Onderwijs Groep), Sandor Gaastra (Ministerie van EZK) en Co Verdaas (Waterschap Rivierenland).