Decentralisaties in het sociaal domein: nieuwe verhouding Rijk en gemeenten

De decentralisaties in het sociaal domein in 2015 worden wel ‘de grootste staatsrechtelijke operaties in Nederland sinds 1948’ genoemd. Een enorm takenpakket ging toen van het Rijk naar de gemeenten. In de podcast ‘Naar een interbestuurlijk verbond’ vertellen Rien Fraanje van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) en Sanne van Eerden van het Programma Sociaal Domein welke gevolgen dit had voor de bestuurlijke verhoudingen in het sociaal domein. Wat gaat wel en niet goed in de interactie tussen beide bestuurslagen? Van Eerden: ‘De decentralisatie vraagt om een fundamenteel andere manier van samenwerken tussen bestuurlijke overheden. Ik zie het als een soort huwelijk: je hebt elkaar hard nodig. Ook al ben je het niet altijd met elkaar eens, het gaat alleen werken als je samen investeert. Je moet elkaar begrijpen en meenemen in je overwegingen.’

Beluister de podcast via de website van het Programma Sociaal Domein.