Publicatie: welke sturing gaat uit van een akkoord?

Het Klimaatakkoord, Pensioenakkoord, de Green Deal en het Techniekpact: in het openbaar bestuur wordt in toenemende mate met dit soort overeenkomsten gewerkt. Maar hoe zitten dit soort akkoorden precies in elkaar en welke sturing gaat ervanuit? Dat onderzocht de NSOB in het onderzoek De Kunst van het akkoord: strategische stappen voor het sturen met akkoorden.

Kajsa Ollongren, minister van BZK, bij de ondertekening van de woondeals.

Kajsa Ollongren, minister van BZK, bij de ondertekening van de woondeals.

De NSOB concludeert dat akkoorden steeds meer rondom vraagstukken worden gebouwd, en minder langs sectoren, gevestigde institutionele lijnen en pilaren. Akkoorden kunnen een scheppende kracht hebben. Ze beschrijven niet zozeer de wereld die de betrokkenen zien, maar creëren deze juist. Dat vraagt wel om het vinden van de juist taal en toon, verhaallijn en compositie.

In het rapport worden akkoorden langs die drie lijnen ontleed en staan strategische vragen die de opstellers van akkoorden kunnen helpen. De volledige publicatie is hier te downloaden.

Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur is met het onderwerp akkoorden bezig. Hun advies verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020. Overheid van Nu is van plan over beide publicaties een lunchlezing of IBP-café te organiseren. Houd de site daarvoor in de gaten.