IBP-opgave in beeld: Olga van Kalles…

...over de opgave ‘Naar een vitaal platteland’.

Olga

Het Interbestuurlijk Programma wil de komende jaren op tien hoofdopgaven tastbare resultaten boeken. Die opgaven hebben allemaal iemand die het voortouw neemt. Zij stellen hun opgave in een korte video voor. Daarmee willen zij alle professionals die interbestuurlijk samenwerken, inspireren deze opgaven samen en gelijkwaardig op te pakken.

Deze keer staat Olga van Kalles centraal. Ze is Programmamanager IBP Vitaal Platteland namens het Ministerie van LNV,  de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Ze neemt het voortouw in de hoofdopgave ‘Naar een vitaal platteland'.

Video Olga van Kalles