'Betere resultaten door interbestuurlijke samenwerking'

Interbestuurlijk samenwerken leidt bij een aantal grote, urgente maatschappelijke opgaven tot echt betere resultaten. Op terreinen zoals laaggeletterdheid, inburgering en energietransitie treedt de overheid voor bedrijven en inwoners als één partij op. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer, een jaar na de start van het Interbestuurlijk Programma (IBP).

1 jaar samenwerken

Leer hier het uitgebreide nieuwsbericht.