Over vorige week: regionale economie in 5 tweets

Elke maandag deelt Overheid van Nu 5 Tweets die ons afgelopen week opvielen in het kader van de IBP-opgaven. Deze keer staat de regionale economie in de spotlight. Zo werd bekend dat in Limburg het aantal toeristische overnachtingen flink toenam de afgelopen jaren en werd op verschillende plekken in het land gekeken hoe onderwijs beter kan aansluiten bij de vraag van het bedrijfsleven in de regio.

#1 Jongeren aan de macht in Groningen

Bekijk het Twitterbericht

Afgelopen week werd bekend dat aanstaande vrijdag, 7 juni, 815 jongeren willen meedenken over hun toekomst in het aardbevingsgebied. Op de eerste Jongerentop Groningen, ook bekend als het JOT. Festival, denken jongeren uit de regio mee over de grote vraagstukken van onze tijd met overheden en het bedrijfsleven.

#2 Onderwijs dat past bij de regio

Bekijk het Twitterbericht

De 61 MBO-regio’s hebben afgelopen week allemaal hun zogeheten kwaliteitsagenda’s ingeleverd bij minister Van Engelshoven van OCW. Die kwaliteitsagenda’s vloeien voort hui het bestuursakkoord dat de MBO Raad namens de scholen met de minister sloot. Daarin is afgesproken dat scholen in de regio de ruimte krijgen om samen met bedrijven, gemeenten, docenten en studenten plannen te maken voor verbetering van het MBO.

#3 Meer toerisme in Limburg

Bekijk het Twitterbericht

Gedeputeerde economie en kennisinfrastructuur van de provincie Limburg, Joost van den Akker, is trots op de toerismecijfers die afgelopen week bekend werden. Daaruit blijkt dat in Limburg het aantal toeristen met 18 procent is toegenomen in de afgelopen 6 jaar. Het aantal nachtjes dat die toeristen bleven slapen steeg ook, met 12 procent, om precies te zijn.

#4 Samen op regio reis in Brabant

Bekijk het Twitterbericht

In Noordoost Brabant wordt gewerkt aan een regionale strategische agenda 2020-2028. In de provincie worden daarom regiosessies georganiseerd met ambtenaren, bestuurders en raadsleden, maar ook met bedrijfsleven en onderwijs. Afgelopen week was er een in de gemeente Meierijstad.

#5 Hoger onderwijs in de regio Drechtsteden

Bekijk het Twitterbericht

In de regio Drechtsteden kijken ze naar manieren om meer hoger onderwijs in de regio aan te bieden. ‘Denk aan IT, techniek, bouw maar ook aan zorg’, vertelt wethouder Peter Heijkoop van de gemeente Dordrecht. ‘Werkgevers staan erom te springen, en op deze manier kunnen we ook hoger opgeleide jongeren voor de regio behouden.’ De bedoeling is dat het onderwijs aansluit op de vraag vanuit het werkveld.