Over vorige week: toekomstbestendig wonen in 5 tweets

Elke maandag deelt Overheid van Nu 5 tweets die ons afgelopen week opvielen. Met deze week in de spotlight: toekomstbestendig wonen. Het debat over hoe we moeten omgaan het woningtekort werd deze week uitgebreid besproken door onder meer De Correspondent, BNR en verschillende professionals in de sector.

De Correspondent Tweet

Lees het Twitterbericht hier.

Johannes Visser zocht voor De Correspondent uit waar al die mensen die een huis zoeken nu dan wonen. 'In Nederland is er een tekort aan 263.000 woningen, las ik onlangs. Dat betekent dat zo’n 565.000 mensen een huis zoeken. Toch zie je geen grote drommen zwervers op straat', schrijft hij in zijn artikel.

Stroomversnelling

Lees het Twitterbericht hier.

Hoe kunnen we stapsgewijs onze woningen aanpassen zodat we in 2050 een duurzame woningvoorraad hebben? Dat onderzoekt Sven Ringelberg voor de gemeente Rotterdam. Want nu zijn er te weinig concrete antwoorden op vragen van particulieren als: ‘Wat moet ik doen als mijn cv-ketel nu stuk is?’ of ‘Ik ga nu mijn dak vervangen, hoe moet ik dat isoleren?’. 'Heel leuk die focus op grote projecten aardgasvrij, maar als we daardoor op korte termijn geen antwoord hebben voor 90% van de vragen, dan missen we te veel kansen', schrijft hij.

Provincie Overijssel Tweet

Lees het Twitterbericht hier.

Gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel vertelt aan Vastgoedmarkt.nl over de aanpak van de woningopgave in haar provincie. Aan de ene kant kampen binnensteden met leegstand, aan de andere kant is er wél behoefte aan nieuwe woningen.

Ze vertelt onder meer over het project Bouwen zonder aantallen.'Het is een project waarbij de provincie Overijssel samen met de gemeente, experts van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en commerciële partijen gaat kijken aan hoeveel en wat voor type woningen de stad de komende jaren behoefte heeft, zonder rekening te houden met de voorschriften uit Ladder Duurzame Verstedelijking.'

Twitter_BouwendNederland

Lees het Twitterbericht hier.

Bij BNR gingen Zwany van Brussel, vice-voorzitter van de Nederlandse vereniging van makelaars (NVM) en Desirée Uitzetter, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) met elkaar in gesprek over de Nationale Woonagenda. Het rapport Effectief planaanbod en nationale bouwambities van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is reden tot zorg, vinden zij allebei. Ze leggen uit waarom én ze leggen uit wat zij nodig hebben van provincies en gemeenten om de bouwambities te realiseren.

Hevo Tweet

Lees het Twitterbericht hier.

HEVO, een adviesorganisatie op het gebied van duurzame huisvesting, heeft in overleg met huisvestingsspecialisten uit het onderwijs en op verzoek van de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) een tool ontwikkeld voor scholen en gemeenten. Met de tool worden de belangrijkste afwegingen voor renovatie of nieuwbouw inzichtelijk gemaakt. En die kunnen dan weer dienen als uitgangspunten voor gesprekken tussen schoolbesturen en gemeenten.