Nienke Homan, provincie Groningen: ‘Als je vaag bent, dan oogst je gezeur’

Waarde 3: Ken je opgave

Elke maand vragen we iemand die betrokken is bij het Interbestuurlijk Programma één van de 7 zekerheden van het IBP te kiezen, en te vertellen wat die voor hem of haar betekent in het kader van een actuele of urgente opgave. Deze keer is dat Nienke Homan, gedeputeerde bij de provincie Groningen. Zij koppelt de energietransitie aan waarde 3: "Ken je opgave". Deze waarde gaat wat haar betreft vooral over duidelijkheid: ‘Als je vaag bent, dan oogst je gezeur’.

Nienke Homan
Beeld: ©Balanina Photography

De visie van Nienke Homan in 1 minuut:

'Wij bestuurders moeten duidelijk zijn dat er nog genoeg hordes te nemen zijn. En niet bang zijn om gewoon te zeggen waar het op staat. Het is de rol van bestuurders om besluiten te nemen en daar voor te staan. Dat moeten we vooral ook samen doen, als één overheid, anders schaden we het vertrouwen in het bestuur.'

‘Steeds meer mensen zien de kansen’

‘Het scheppen van duidelijkheid is één van de krachten van het Interbestuurlijk Programma, vind ik. Als het gaat om de energietransitie, dan zijn we lang vergeten om het "waarom" goed uit te leggen. Mede door het klimaatakkoord dat in de steigers staat, is de route nu helder en is de energietransitie in een nieuwe fase aanbeland. We zijn het gewoon aan het doen! Duidelijkheid over koers en doelen heeft daar enorm bij geholpen. Als je duidelijk bent over waar het naar toe gaat, dan staan de mensen op die echt iets willen en komt er energie los. Dat zie je nu heel goed gebeuren: steeds meer mensen zien de kansen en vrijwel iedereen wil vooruit. Dat is een enorme verandering.’

‘Bedrijfsleven doet mee’

‘Duidelijkheid is ook de reden waarom het bedrijfsleven nu volop meedoet. Bij de gesprekken over het klimaatakkoord zat ik namens het IPO aan de tafel "Industrie". Ook daar is geen partij te vinden die niet mee wil doen. Je ziet dat het met name bij kleinere bedrijven al heel snel gaat. Natuurlijk is er ruimte om te discussiëren en spelen bijvoorbeeld de kosten een belangrijke rol, maar het staat voor iedereen vast dat de overgang naar een CO2-arme economie gaat gebeuren. Dat is mooi om te zien.’

'Als we elk onze rol pakken, niet zeuren en lef tonen, dan kunnen de mooiste dingen bereikt worden.'

‘Successen delen’

Nu we allemaal aan het werk gaan met de regionale energiestrategieën, wordt het nog zichtbaarder en concreter. Hierbij is het van groot belang dat we van elkaar gaan leren en dat we successen delen. Als mensen zien dat er dingen worden gerealiseerd die werken, dan motiveert dat enorm. Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen, we hebben daarin allemaal onze eigen rol. Als we elk onze rol pakken, niet zeuren en lef tonen, dan kunnen de mooiste dingen bereikt worden. Ik ben bijvoorbeeld heel blij met de structuurvisie die we in nauwe samenwerking met gemeentes, waterschap en industrie hebben ontwikkeld voor de Eemsdelta. Je ziet daar dat alles bij elkaar kan komen: economie, duurzaamheid én natuur.’

‘Bestuurders moeten voor hun besluiten staan’

‘We zijn goed op weg, maar er zijn ook nog genoeg hordes te nemen. Daar moeten wij, bestuurders, ook duidelijk in zijn en niet bang zijn om gewoon te zeggen waar het op staat. Dat we dit soms moeilijk vinden, beschouw ik een beetje als de schaduwkant van de participatiemaatschappij: het is de rol van bestuurders om besluiten te nemen en daar voor te staan. Dat moeten we vooral ook samen doen, als één overheid, anders schaden we het vertrouwen in het bestuur.’