Overheid van Nu van start

Vandaag gaat de nieuwe website overheidvannu.nl van start, hier komen de websites van Gemeenten van de Toekomst en het Interbestuurlijk Programmma samen. Overheidvannu.nl vertelt de verhalen en de lessen van allerlei vormen van samenwerking tussen overheden. Samen werken aan grote maatschappelijke opgaven, dat is de overheid van nu.

Overheidvannu.nl is een nieuw platform voor iedereen met interesse in interbestuurlijk samenwerken. Op de site staan de verhalen van overheden die met elkaar samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven, zoals bestrijding van problematische schulden, de integratie van migranten en de transitie naar duurzame energie. Wat maakt dat zo’n samenwerking succesvol is of soms wat moeizaam loopt? Wat zijn de lessen die iedereen kan leren uit de praktijkvoorbeelden? Van elkaar leren en elkaar inspireren is het doel van overheidvannu.nl.