Online platform

De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen wil samen met geïnteresseerden in de publieke zaak het interbestuurlijk samenwerken naar een hoger plan tillen. Met jouw hulp kan het WWWW-model uitgroeien tot een fundament onder toekomstbestendige samenwerkingen.

Regelmatig verschijnt op het platform van de studiegroep een column met een prikkelende stelling of vraag waar je op kan reageren.

Bezoek het platform

Model uitvoeringskracht
©Ministerie BZK
WWWW-model