Stap 2. Welke partijen zijn er nodig voor een effectieve aanpak?

Bij iedere maatschappelijke opgave zijn veel actoren betrokken. Daarom is de volgende stap: welke partijen zijn bij een specifieke publieke waarde betrokken? Wat zijn de bij hen heersende opvattingen over wat er aan de hand is en wat er nodig is? Wie voelt dit probleem ook, of wie ervaart rondom dit thema een heel ander type probleem? Wie moet er echt bewegen om een volgende stap te kunnen maken?

Ook hier geldt weer dat het nodig is om breder te kijken dan alleen de ‘taak’ of de formele positie(s). De essentie van samenwerken tussen overheden is niet ‘je gaat erover of niet’, maar ‘je draagt iets bij en doet mee’. Hierbij gaat het om de vraag wie zou kunnen bijdragen aan wat mogelijk het probleem of de oplossing is.

In deze stap benoemen we expliciet wat de politieke richting is, welke ruimte er is en welke mogelijkheden er zijn om bij te sturen en daarmee het doel dichterbij te brengen – ook al gebeurt dat langs een route die misschien niet zijn of haar eerste voorkeur zou hebben.

Soms gaat het bij politieke voorkeuren écht om een sterke voorkeur. Maar vaak gaat het ook gewoon om wat een tekort aan verbeelding kan heten: een beperkt overzicht van de verschillende mogelijkheden om het doel te bereiken. Bestuurders die vragen om een subsidiemaatregel bedoelen dat soms letterlijk, maar soms is het ook niet meer dan een uitnodiging om te komen met een maatregel die het gewenste doel dichterbij brengt: met of zonder subsidie, als het maar werkt.

Ga naar 'Stap 3: Hoe kunnen we onze samenwerking goed inrichten?'