Aanpak

Voor de aanpak van maatschappelijke opgaven door de overheid bestaat geen blauwdruk. Het hangt van de aard van het maatschappelijk vraagstuk af en van de andere partners zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Hoe pak je een samenwerking aan waarbij verschillende overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, rijk) samenwerken? Het stappenplan van de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) kan hierbij behulpzaam zijn. Want los van de maatschappelijke opgave, kom je in de basis dezelfde vragen tegen.

Deze vragen staan samengevat in het schema met twee cirkels die gelijktijdig doorlopen worden. Interbestuurlijke samenwerkingen veranderen met de ontwikkelingen mee. Daardoor zijn dezelfde vragen steeds opnieuw aan de orde en onderzoeken partijen met regelmaat of de eerdere antwoorden nog van toepassing zijn.

NSOB Effectief Sturen met Multi-level Governance, p.18